Boy Love

Boy's love (hoặc có thể viết là Boys love, hay Boy love), nghĩa là "Mối tình của các chàng trai"